Nectarul Florilor de Munte Societate Cooperativă

Structură de Economie Socială înființată în cadrul proiectului

POSDRU/173/6.1/S/147340 – Economie socială – din Ţara Moţilor până-n Ţara Zarandului

 

Inființare si funcționare:

– este structură de economie sociala cu personalitate juridica distinctă,rezultat al proiectului, care funcționează în cadrul P1 Primăria Buceș

– va funcționa independent de P1 ,toate cheltuielile de înființare ,dezvoltare,funcționare vor fi efectuate de către aceasta , în nume propriu și vor fi înregistrate distinct în propria contabilitate

– cadrul legal de înființare : Legea nr.1 din 21/02/2005 privind Org.și funcționarea cooperției

Rezultate:

–   SES 5 entitate nou creată

–  Număr de locuri de muncă create: 5 (1 manager SES + administrator/secretariat + 3 lucrători apicoli )

Obiective:

– Producția de miere și alte produse apicole și valorificarea lor

Valoare ajutor de minimis solicitată: 753.227,50 respectiv 171.090,85 Euro

Activități:

1. Inființare SES 4 “COOPERATIVA NECTARUL FLORILOR DE MUNTE”

– Stabilirea locației și a scopului

–  Elaborare documente înființare și funcționare

–  Inchiriere spațiu

–  Realizarea achizițiilor de familii de albine,stupi și echipamente necesare

– Definitivarea dosarului fiscal

2. Servicii integrate de informare și consultanță:

– Elaborare strategie de dezvoltare SES pe următorii 3 ani

3. Publicitate și marketing:

– Conectare la rețele informatice

– Informare și publicitate, marketing turistic , dezvoltare pagină web

4. Servicii de management :

– Asistența managerială

– Gestionarea serviciilor și veniturilor

Sustenabilitatea instituțională:

a) Segmentul de piață

– se va avea in vedere penetrarea de noi piețe și explorarea oportunităților,eliminarea amenințărilor apărute și îmbunătățirea calității deciziilor

b) Date privind concurența

– majoritatea produselor vin din import (China, Turcia) din cauza lipsei de apicultori români care să satisfacă constant această cerere, deci concurența este nesemnificativă

Desfacerea serviciilor

– producția de miere va fi livrată către toate categoriile de clienți, deoarece este un produs care se adresează tuturor

– în momentul când se va ajunge la o cantitate mare de miere se va încerca atragerea și de clienți juridici

Strategia de promovare a produselor, va fi axată pe:

– menținerea promovării la nivelul tuturor piețelor

– diferențierea promovării în raport cu piața deservită

– crearea unui site care să conțină informații despre firmă

– promovare neschimbată

Sustenabilitatea financiară

– pentru continuarea proiectului, sustenabilitatea financiară vine din interiorul, din veniturile obținute în urma valorificării produselor

– sursele de finanțare vor fi veniturile obținute , profitul net

– cheltuielile cu întreținerea vor fi minime ,SES-ul fiind localizat în mediul rural

Sustenabilitatea locurilor de muncă nou create prin proiect

– toate locurile de muncă nou create prin proiect , vor fi înregistrate în REVISAL prin contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.